26.2.09

Onze 'elite' en Geert Wilders

Onze politieke en bestuurlijke 'elite' heeft Geert Wilders eerst genegeerd, daarna gedemoniseerd en probeert hem nu te assimileren - zoals ze dat ook met Pim Fortuyn heeft gedaan. Die houding van mensen als Paul Schnabel van het SCP getuigt van een verachtelijke lafheid die duur zal worden betaald.

Een chemicus heb ik eens een lezing horen geven over de reactie van een biologisch systeem op vreemde indringers. De details ben ik, een onverbeterlijke alfa, vergeten en ook het jargon, maar het kwam er op neer dat die reactie in drie fases verliep. Het systeem probeerde de indringer eerst te negeren, daarna te bestrijden en als dat niet lukte te assimileren. Het uiteindelijke gevolg is dan dat het systeem, aangevallen door een binnendringer die op de vernietiging van het systeem uit is, aan het einde van het proces sterker is dan ervoor.

Het aardige was dat ik niet als enige de parallel met politiek en media direct zag, maar dat die chemicus het daar ook over ging hebben. Toen Pim Fortuyn aan de poorten van het Binnenhof begon te rammelen, deden de Binnenhofbewoners eerst of ze niets hoorden. Ze weerden hem af door hem te negeren. Toen dat niet lukte omdat de boodschap van Fortuyn buiten dat Binnenhof erg veel weerklank vond, gingen ze de strijd met hem aan door hem te demoniseren. En toen niemand daar in trapte, namen de Binnenhovelingen hun toevlucht tot hun meest geslepen truc. Ze zeiden dat het maar goed was dat Fortuyn hen had wakker geschud, dat ze nu goed naar zijn boodschap hadden geluisterd, daar veel van hadden geleerd en die lessen ook in de praktijk wilden brengen.
Het systeem had zich versterkt. Maar dan moest het nu ook af gelopen zijn. Fortuyn had een frisse wind door het Binnenhof laten waaien, fijn, dat was ook hard nodig, maar de luiken konden nu weer dicht.

Die conclusie was alleen geloofwaardig geweest indien het midden werkelijk was geradicaliseerd, wat helaas is uitgebleven.

Wat met Fortuyn is gebeurd, gebeurt nu met Geert Wilders. (Met alleen dit verschil natuurlijk dat Wilders nog leeft.) Eerst haalden politiek en media (wat al te opzichtig) hun schouders over hem op. Er was immers geen ruimte op rechts, zei men. In de peilingen werd hij stelselmatig klein gehouden. Maar toen dat niet hielp en Wilders in november 2006 met negen zetels in de Kamer kwam, volgde de grote bestrijding – wat bij rechts altijd de vorm van demonisering aanneemt. Wilders heette een angsthaas en een oorlogshitser, de Nederlandse variant van rechts-extremistische partijen zoals die elders in Europa ook bestaan. Op instigatie van het Amsterdamse gerechtshof gaat het Openbaar Ministerie hem vervolgen wegens haatzaaien en discriminatie.

Maar ook dat hielp niet. Wilders vaarde (en vaart) er zelfs wel bij. In de peilingen staat hij op 25 zetels. En meer en meer hoger opgeleiden, bevreesd als zij zijn voor een beknotting van de vrijheid van meningsuiting, krijgen steeds meer sympathie voor hem.

En daarom gaat de bestuurlijke elite van Nederland nu haar volgende wapen inzetten: die van de publieke omhelzing. Een van de opperhoofden van die elite, meneer Schnabel van het SCP, zei maandag in de Volkskrant dat Wilders alleen maar verwoordt wat velen denken, dat hij helemaal niet extreem-rechts is, en dat hij alleen maar begrijpt dat het om de grote machtsvraag draait: van wie is dit land, wie buigt voor wie, wie past zich aan aan welke regels, wij aan de hunne of zij aan de onze? Daarmee is Wilders gewoon een van ons.

Wilders is ongetwijfeld een te gewiekst politicus om voor deze avances van het establishment te bezwijken. Wat Wilders overigens niet begrijpt en Schnabel heel goed, dat is dat hij met zijn PVV als uitlaatklep van ontevreden burgers het bestaande politieke systeem alleen maar versterkt. Aan de onvrede wordt dan toch maar uiting gegeven; dat er vervolgens niets verandert en het systeem het systeem blijft en Wilders politiek in leven blijft, is de duivelse omklemming van Wilders en de rest van het Binnenhof. Vandaar natuurlijk dat Schnabel hem publiekelijk omhelst – stel je voor dat iemand met 25 zetels ook nog eens dat systeem als zodanig ter discussie zou gaan stellen en meer directe vormen van democratie ging bepleiten, dan waren de rapen pas echt gaar.

Maar wat Schnabel en de zijnen weer niet door hebben, dat is dat zij hebben gezwegen toen zij hadden moeten spreken en hem nu annexeren terwijl zij hem moeten bestrijden. Toen Wilders de politieke arena betrad, hadden zij de problemen die hij benoemde, beter en intelligenter moeten benoemen dan hij. Nu zij hebben gezwegen en de andere kant op hebben gekeken, en Wilders om gehoor te vinden steeds radicalere standpunten is gaan uitkrijten, heeft hij het hele politieke debat over islam, immigratie, integratie en multiculturalisme zodanig naar zich toegetrokken dat verdere discussie bijna onmogelijk is geworden. Hij heeft het thema geclaimd om zijn politieke dood en emigratie uit te stellen. Juist nu Wilders dit thema uitsluitend en alleen voor eigen gewin misbruikt, geeft onze elite opnieuw niet thuis. Het is van een verachtelijke lafheid die duur zal worden betaald.

Ten burele van het CDA, bijvoorbeeld, is islamkritiek ongepast. Niet omdat de islam geen kritiek verdient, maar ‘omdat wij niet van Wilders zijn’. Het midden als zodanig, de drie grote constituerende partijen uit de Nederlandse politieke traditie, heeft collectief gefaald, juist toen zij victorie kraaiden omdat zij dachten Fortuyn ook politiek te hebben gedood. Je denkt als vanzelf aan twee regels uit 'Hotel California' van The Eagles:
They stab it with their steely knives, but they just can’t kill the beast.

(verschenen in de Volkskrant van 26 februari 2009)

26 comments:

DIXI said...

Helder stuk.
Maar de verwijten richting Wilders vind ik minder sterk: "thema geclaimd", "misbruik thema voor eigen gewin", niet al te intelligent. So what?
Het is eigenlijk taal uit de gereedschapskist van de demoniseerders. Het is écriture automatique.
Spruyt wil anderszijn, maar wel bij het goede kamp blijven behoren.

Unknown said...

DIXI,
Wilders zondigt zich aan ijdelheid. Hoe kun je nou ronduit iemand steunen die er alles aan gelegen is om vooral zelf in de belangstelling te staan.

Natuurlijk heeft Wilders goede punten, alleen die maken zijn tekortkomingen niet goed.

Nick Ottens said...

Dat enkelen leden van "de elite" nu inderdaad Wilders trachten te assimileren wil nog niet zeggen dat de gehele politieke en bestuurlijke bovenlaag Wilders omarmd, laat staan zijn ideeen.

Daarbij komt volgens mij dat Wilders bij uitstek gedijt dankzij zijn isolement. Zijn achterband lijkt te smullen wanneer hij zich afzet tegen het Den Haag dat ver van het volk af zou staan en geen idee zou hebben wat er in het land en onder de mensen leeft.

Al zou die elite toenadering zoeken, dan moet Wilders deze afslaan, anders riskeert hij in de ogen van zijn achterband "een van hen" te worden en daarom steun te verliezen.

Piet said...

Geachte meneer Spruyt,

Ik ben het oneens met uw constatering. De nadruk ligt te veel op immigratie en helaas te weinig op de hervorming van de democratie en de economie.
Als je de partijprogramma van de PVV erbij pakt heeft Geert Wilders zeer duidelijke punten. Een kleinere (misschien effectievere) overheid en een vrijere markt( importheffingen en marktbescherming gaan op de schop).
Helaas blijven islamisering en de multicul hot-topics. Deze halen zoveel meer het nieuws dat het 'lijkt' dat Geert Wilders een one-issue persoon is.
Het zou voor hem pleiten als hij zou zeggen: over de islam is al genoeg gezegd, laten we het eens hebben over de economie en democratie. De eerste stap is al gezet met het eerste amandement! Chapeau!

Nick Ottens said...

Wilder's standpunten over de vermeende "islamisering" van ons land halen het nieuw omdat hij deze zelf constant benadrukt.

Wellicht dat ik minder scherpzinnig ben dan U, maar ik heb Dhr Wilders tot nu nauwelijks over enig van zijn andere standpunten gehoord. Hij spreekt constant over de Islam omdat hij weet dat dit het goed doet bij zijn achterband.

Achmatova said...

"Dit is het weblog van Bart Jan Spruyt, werkzaam als ONAFHANKELIJK (???) columnist van (...)".

Achmatova said...

Geachte Heer Spruyt,

U bent volgens mij in het geheel niet onafhankelijk. Behoort U niet tot die refoclubjes, die het zo "goed" met de Nederlander voor hebben? Uw deelname aan de linkse site "dedagelijksestandaard" zegt mij genoeg.

Nick Ottens said...

Als U "de dagelijkse standaard" links noemt, ben ik benieuwd naar Uw idee van "rechts".

Achmatova said...

Geachte Heer Ottens,

Mijn idee van rechts is bepaald niet de gedachtengang ven ene Heer Joshua Livestro (of van Mark Rutte). Leest U dan nogmaals eens het stuk van Livestro: "Amerikaanse conservatieven over Wilders". Livestro mag blij zijn dat er nog iemand (alhoewel roepende in de, jawel, woestijn) is die voor de vrijheid van meningsuiting vecht, met gevaar voor eigen leven. Deze mensen zijn in de wereld op een hand te tellen.

Achmatova said...

Nogmaals t.a.v. De Heer Ottens:

Weest blij dat U constant op de gevaren van de islam gewezen wordt door Geert Wilders. Niemand anders doet dat en U moet toch wakker blijven. Voor zijn overige - door de sLINKSE media - niet belichte standpunten raad ik U aan eens zijn website te bezoeken.

Achmatova said...

"vermeende" islamisering, Meneer Ottens??

Nick Ottens said...

Wat mij betreft heeft Wilders geen monopolie op rechts.

Wat "het gevaar van de Islam" betreft, ik ben niet zo beangstigd.

Achmatova said...

Wie zei ook al weer: "Gaat U maar rustig slapen, alles komt goed (en morgen gezond weer op)". Juist, de sLINKSE fabeltjeskrant. Nou, met mensen als U gaan we de strijd winnen, hoor.

Achmatova said...

Ik wens U - en vooral de Uwen (want die zullen er nog meer onder te lijden krijgen dan wij) Heer Ottens, all the best for the future.

Ria said...

Ik kan absoluut niks in de zittende en klevende politici ontdekken wat mij doet denken aan het woord "elite". Integendeel, alle partijen hebben gehandeld als verraders en eigenbelang-dieners toen het erop aankwam om karakter te tonen.

De PvdA is alleen nog maar uit op de stem van de allochtonen, die zij met bakken naar binnen halen om maar veel stemvee te krijgen zodat ze in het pluche kunnen blijven zitten. Want de levensstandaard van Bos en de zijnen mag natuurlijk niet minder worden. Ze zouden eens een ander baantje moeten gaan zoeken, nee, dat is teveel gevraagd. Om deze achterban tevreden te stellen hebben zij al hun principes van vrijheid en democratie overboord gegooid, om heel Nederland desnoods onder het juk van de Islam te brengen. Voor wat hoort wat. Clientelisme heet dit toch? Ze hebben totaal geen schaamte meer. Lager kán niet.

En het CDA heeft laten zien hoe goed zijn in het likken en kruipen als een ontstemde haatbaard een beetje met zijn zwaard dreigt. Zelfs voordát hij dat mogelijk zou kunnen doen. Dit is gevaarlijk, want onze regering heeft daarmee laten zien hoe makkelijk zij haar principes (en onze verworven vrijheden) zal laten vallen als het erop aankomt.

Hoe kan een normaal verstandig mens die trots is om zijn westerse cultuur en zijn vrijheid wil behouden voor zichzelf en zijn kinderen, dit soort verachtelijke mensen verder nog vertrouwen!

Wilders is de enige die tot nu toe karakter heeft getoond. Zelfs als de "gevestigde" partijen nu een totaal ander geluid zouden laten horen dan zal ik ze niet meer geloven - ze hebben hun ware aard laten zien.

Achmatova said...

Ria, H E L E M A A L mee eens.

Achmatova said...

Ik heb de Heer Spruyt gevraagd wat de vuilnisbakjes bij mijn comments betekenen. Hij snapt mijn vraag niet. Kan iemand mij helpen?

Achmatova said...

Betekent dit wellicht dat de moderator van deze site mijn comments bij voorbaat als trash bestempelt?

Achmatova said...

Ik heb hem: als mijn commentaar de sLINKSEN onwelgevallig is, dan kunt U door op het vuilnisbakje te klikken mijn commentaar deleten. Dan heeft de reaguurder mij weggemeulebelt, en niet de moderator van deze linkse site.
Over onafhankelijk gesproken, Meneer Spruyt...

D. G. Neree said...

Achmatova, zijn er commentaren van je verwijderd? Ik zie trouwens geen vuilnisbakjes. Misschien ben je wel beheerder op dit weblog.

J said...

@Nick Ottens 26/2/09 18:32
Maar weer eens:
‘first things first’ zou ik zeggen.
Als de islamisering zich doorzet, door demografische veranderingen en gebruik van geweld en dreiging, kan ook Nick Ottens en Bart Jan Spruyt z’n boeltje pakken.
Want onze verworven vrijheden op allerlei gebied zullen dan verdwijnen.
Dus wat heeft het voor zin om ons met de toekomst van dit land bezig te houden vanuit onze manier van denken als ondertussen een totaal andere manier van denken zich agressief opdringt en alles wat niet in dat denken past wordt veracht.
Dus Wilders ziet, terecht, dat het islam-item de hoogste prioriteit moet hebben.

D. G. Neree said...

o sorry, toch vuilnisbakjes ja. Volgens mij is dat om eventueel te klagen als je vindt dat een reactie niet door de beugel kan. Gescheld en zo. Het is misschien een raar tekentje ja.

Inge said...

Het politieke spelletje dat dhr Spruyt schetst, zal best kloppen, of in elk geval ten dele. Ik neem aan, dat dhr Wilders dit spelletje doorziet, want hij heeft genoeg politieke ervaring. Maar het aardige is dat hij dit spelletje niet eens hoeft te doorzien danwel mee te spelen. Hij hoeft alleen maar te zeggen wat hij werkelijk denkt. En dat doet hij ook. Je hoeft het niet met hem eens te zijn om dat te waarderen.
De elite omarmt, nog effe snel, zijn ideeen, maken zijn anti-islam program agendapunt van hun eigen partij, in de vorm van de vrijheid van meningsuiting. Of ze het echt menen is nog de vraag. Wat ze beter zouden kunnen doen is zich eens achter het hoofd krabben en zich afvragen, waar ze in concreta nou werkelijk voor staan. Want daar is geen duidelijkheid over, en dat zullen ze merken de eerstvolgende verkiezingen. Het jarenlange complete gebrek aan ook maar de minste integriteit zal zich wreken. En het zou ze sieren indien ze nu eens echt, dus inhoudelijk, in zouden gaan op wat dhr Wilders zegt over islamisering van Nederland. Dat hebben we nog niet gezien, van geen enkele (elite)partij.

J said...

@Ria 26/2/09 19:45

Politici komen, zoals steeds weer blijkt, met alles weg.
Ze zouden ook na hun politieke carriere als persoon ter verantwoording moeten kunnen worden geroepen als bewezen wordt dat hun politiek handelen van destijds schadelijk bleek/blijkt te zijn.
Hiermee zou je kunnen voorkomen dat er onverantwoorde besluiten worden genomen op basis van verborgen belangen.
Want dan zullen politici en ook de hogere ambtenaren de consequenties van zulke besluiten in hun nek voelen blazen, en wel twee keer nadenken voor ze vooral hun ego beleid laten bepalen.
Want dat ego zit de meeste politici in de weg, of beter vooral de burgers.

D. G. Neree said...

meneer Spruyt, vergelijkingen zijn altijd grappig, maar wilt u niet vergeten dat Wilders en aanhang geen indringers van buiten zijn, maar juist een reáctie op "indringers" van buiten? Hoe gaat het organisme hiermee om? Ook laat u in uw vergelijking achterwege, dat een organisme ten gronde kan gaan aan in plaats van dat er assimilatie plaatsvindt. Dat is ook de reden dat er eerst tegen gestreden wordt. Maar nogmaals, uw vergelijking gaat over een indringer van buiten. De PVV is een verandering van binnenuit.

Cindy said...

De vuilnisbakjes bij een post staan er zodat een auteur zijn eigen posts kan verwijderen.

Iedereen die Wilders nodig heeft om continu te wijzen op de radicale aspecten binnen de Islam, is niet wakker.