9.10.08

Gouds grind

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen begon Geert Wilders over de toestanden in de Goudse wijk Oosterwei, waar ‘Marokkaans tuig’ de ‘kolonisatie van Nederland’ zou hebben ingezet. Een week later belegde de Tweede Kamer een spoeddebat over deze prangende situatie. Daarbij vielen ongekend grote woorden, zowel van de zijde van de Kamer als van het kabinet.

De media legden het onmiddellijk vast. ‘Marokkanen hebben het verbruid’, kopte De Telegraaf op 26 september. ‘Marokkaan moet leven beteren. Politiek Den Haag noemt man en paard’, stond diezelfde dag in Parool.

Er volgden rijtjes met ‘keiharde’ maatregelen die eens en voor goed een einde zouden maken aan het niet te tolereren wangedrag van Marokkaanse prinsjes. Het leger moest worden ingezet. Er kwamen extra agenten. Vliegende brigades. Internaten. Snelrecht. Gebiedsverboden.

De altijd gematigde commentator van het Nederlands Dagblad verwoordde het waarschijnlijk goed toen hij opmerkte dat ‘velen zich toch wel enigszins gelaafd hebben aan de bijna kamerbrede explosie van verbale daadkracht tijdens het spoeddebat. Men hoeft geen Maurice de Hond in te huren om te kunnen vaststellen dat Nederland het “volledig heeft gehad” met de Marokkaanse jeugdproblematiek. Het land zindert van verontwaardiging.’

Maar waarschijnlijk was de hele sessie in de Tweede Kamer, met alle grote woorden en alle getoonde ongeduld en alle besproken maatregelen, vooral een bezweringsritueel.

De meeste ‘maatregelen’ bestaan in besluiten om te gaan overleggen. De ‘regierol’ moet bij de gemeenten komen te liggen maar die willen dan ook de benodigde financiële middelen (hoorde ik onlangs op een VNG-bijeenkomst in Apeldoorn). De 12 miljoen voor 500 extra wijkagenten stonden al op de begroting.

Kortom: veel sigaren uit eigen doos, veel bureaucratisch zand en het reële vooruitzicht dat veel goede voornemens voornemens zullen blijven.

De gewekte verwachtingen werden ook direct getemperd door een interview met hoofdcommissaris Jan Stikvoort. Die zei, met een volledig misplaatste zelfingenomenheid, dat de politici zich niet op de feiten baseerden. De problemen in Gouda beperken zich tot ‘ongeveer twintig jongeren’ die ‘twee straten’ onveilig maken. Burgemeester Cohen was er natuurlijk als de kippen bij om zijn instemming te betuigen met het betoog van meneer Stikvoort. En minister Hirsch Ballin zei afgelopen zaterdag op een CDA-bijeenkomst dat de afgelopen drie jaar een groep van ‘250 overlast gevende jongeren, meest Marokkaans-Nederlands’, zodanig was aangepakt dat er nog maar een ‘harde kern van tien jongeren’ is overgebleven.

Zoveel woorden, zoveel leugens.

Het spijt me zeer, maar het geval wil dat ik in Gouda woon, al tien jaar. En ik kan iedereen verzekeren dat er in Gouda een strijd gaande is om de publieke ruimte, en dat politiek en politie in deze strijd volstrekt gezagloos opereren. Als de heren Stikvoort en Hirsch Ballin dat willen blijven ontkennen, dan daag ik ze hierbij uit om een dagje met mij mee te lopen.

Ik zou hier tal van anekdotes kunnen debiteren, maar laat ik het bij vier vragen houden.

Als de heren Stikvoort en Hirsch Ballin gelijk hebben, hoe komt het dan dat mijn pizzeria niet meer bezorgt in de wijken Oosterwei en Korte Akkeren? Er zijn iets meer dan twee straten in deze wijken en kan een kern van slechts tien jongeren (of laten het er twintig zijn) zo’n gebied volledig controleren?

En hoe komt het dat glas op asfalt, als gevolg van kraak of inbraak, hier ‘Gouds grind’ heet?

Hoe komt het dat een boekpresentatie niet meer op koopavond in het centrum van Gouda kan plaatshebben?

En sinds wanneer ligt de MCD-supermarkt die onlangs door twintig Marokkanen is geplunderd, in de wijk Oosterwei?

Met alle leugens van de Stikvoorten en Hirsch Ballinen van deze wereld wordt de bijdrage van mannen als Marcouch en Aboutaleb in feite ongedaan gemaakt. Dat is zeer betreurenswaardig.

Erger nog is dat de grote woorden over harde maatregelen door politici en andere gezagsdragers en de gewekte verwachtingen bij de Nederlandse bevolking op korte termijn zullen worden gelogenstraft door de werkelijkheid, waarin niets ten goede zal veranderen. De frustraties daarover bij de bevolking zullen er dan weer toe leiden dat de zelf benoemde elite van Nederland zich kan gaan overgeven aan haar andere gezelschapsspelletje: schelden op de verwende burger. En maar verbaasd blijven doen over het verloop van de peilingen!

*) Deze column verscheen eerder in Binnenlands Bestuur.

21 comments:

Lodewijk Nasser said...

Geweldig stuk mijnheer Spruyt. Johan Derksen, bekend als voetbalanaluyticus, heeft er ook gewoond en zijn ervaringen zijn van vergelijkbare aard.

http://forum.fok.nl/topic/1034315

Lodewijk Nasser said...

Excuus: "voetbalanalyticus"

Anonymous said...

Wat een geweldig stuk!!!

Unknown said...

Prima commentaar, alleen jammer dat geen politici dit leest.

Wat mij wel verbaasd is dat de enige partij die wel altijd dit soort problemen aankaart en wil oplossen niet zo positief wordt benaderd door Bart Jan.

Wat er ook tekort schiet aan deze partij, enige moed mag ze toch niet ontzegt worden? Je wordt namelijk niet om het geld of een opstapje voor een maatschappelijke cariere politicus voor de PVV.

Carel said...

In mijn weblogs noem ik de Amsterdamse politie wel eens gekscherend 'ook een soort PvdA'. Toch zeg ik dat niet voor niets. Zoals zo veel maatschappelijke functies is ook de post van hoofdcommissaris een politieke functie geworden, waarbij het lidmaatschap van een grote politieke partij aanbevelenswaardig is.

Korpschefs als Stikvoort en Bernard Welten (Amsterdam) opereren als halve politici. Funest is verder dat deze generatie politiechefs is opgevoed in een systeem waarin de grens tussen welzijnswerk en politiewerk is vervaagd. Symbool van deze ontwikkeling is de buurtregisseur, een misplaatste titel trouwens want waar de buurtregisseur opduikt is de politie de regie over de buurt helemaal kwijt.

Het zou al een hele stap zijn als de politie het welzijnswerk voortaan aan de welzijnswerkers overlaat en zich weer toelegt op haar kerntaak, het vangen van boeven.

M. Klijmij said...

Meneer Spruyt, mijn ervaringen in Gouda (ik woon er al 28 jaar) zijn totaal anders. En dat terwijl ik toch echt de afgelopen 5 jaar middenin Oosterwei, aan de Verzetslaan, heb gewoond. En dat is uitstekend bevallen, nooit een probleem gehad. Dat is een geluid dat ik ook om me heen hoor, maar voor de media wat minder interessant is helaas. Ook de grote afname aan criminaliteit en overlast worden nauwelijks vermeld.

Ik wil u graag uitnodigen om mee te denken, maar vooral mee te doen met al die mensen in Gouda die onze stad nog iets mooier proberen te maken.

Oh, en @lodewijk nasser: Johan Derksen had onlangs nog problemen met de dorpsjeugd die hem terroriseerde... Daarvoor hoef je dus niet naar Gouda te gaan :)

Lodewijk Nasser said...

@ Michel

Bedankt dat je het beeld enigszins probeert te nuanceren.

Ik denk de grieven van Johan Derksen de combinatie is van overlast van een bepaalde bevolkingsgroep in combinatie met een passieve overheid die alles probeert te downplayen en zijn verplichting als handhaver van de openbare orde verontachtzaamd.

Je ervaringen worden overigens tegengesproken door de bewoners uit Gouda zelf, inclusief Marokkaanse.

Aan welke oplossingen zat jij zo al te denken?

M. Klijmij said...

Wat betreft Gouda zaten we al op de goede weg. Een overval op een bus met alle nasleep doet niet af aan de trend dat het steeds beter ging in die wijk. Die aanpak moet gewoon doorgaan, juist omdat die op de lange termijn gericht is (criminaliteit lost zichzelf voor een groot deel op met de 3 W's: werk, woning en wijf; die eerste 2 heb je enige invloed op als overheid).

Het meest zorgelijke is het capaciteitstekort bij de politie. Er zijn veel vacatures, en daardoor komt de handhaving in het gedrang. Terwijl je ervoor moet zorgen dat de kans dat je wordt opgepakt na het plegen van een misdaad zo groot mogelijk is.

Ik ben overigens bewoner van Gouda, nog steeds (en nog steeds zelfde postcodegebied als Oosterwei, maar nu iets dichterbij de binnenstad), en ik ben ook lang niet de enige die vol verbazing heeft gekeken naar de berichtgeving. De meeste mensen in Gouda wonen hier met plezier, waarderen hun eigen woonomgeving hoog. In Oosterwei ligt dat het laagste, maar ook daar voelen de meeste mensen zich thuis. Een deel ook niet, en die zijn vooral in beeld geweest. Maar het beeld dat ik van Gouda heb gezien op TV de afgelopen weken komt nauwelijks overeen met het beeld van mijzelf als bewoner.

Lodewijk Nasser said...

Maar welke boodschap heb je dan aan de vragen van Spruyt? Hoe komt het dat een groot aantal bedrijven bepaalde wijken wijkt? (Leuke zin trouwen). Van busbedrijven tot pizzaria's.

Als wij het hebben over het capaciteitstekort bij de politie, dan zijn wij al aanbeland bij de laatste uiteinde van de schakel, op justitie na.

Deel je mijn mening dat er inmiddels geen sprake meer is van incidenten maar van een structurele trend, waarvan Gouda slechts een teken aan de wand van is?

M. Klijmij said...

Welk busbedrijf is weg uit sommige wijken? In Oosterwei reed de bus een week lang een blokje om. Dat scheelde in Oosterwei zo'n 50 meter hemelsbreed - maar de bus reed er nog doorheen. Over pizzakoeriërs weet ik niet in hoeverre die massaal sommige wijken mijden. Er zijn ook mensen die niet door Oosterwei durven te fietsen, maar dat is niet gebaseerd op eigen ervaringen, maar op angst door wilde verjaardagsverhalen.

Ik denk wel dat er een trend is, maar die trend is breder. Je ziet dat we steeds rijker zijn, dat er steeds meer van je wordt verwacht, en het antwoord is een soort "fuck you" gedrag waarbij niemand zich met je moet bemoeien, je eigen kinderen perfect (moeten) zijn en die van alle anderen slecht opgevoed, waarbij voor elk probleem naar de overheid wordt gewezen en basale verantwoordelijkheden die mensen vroeger namen niet meer worden genomen. Je hebt niet meer automatisch gezag, terwijl "het systeem" daar wel op drijft. Bij Marokkanen zie je dat nog wat erger, omdat door taalachterstanden ouders niet goed in staat zijn hun kind op te voeden en in de gaten te houden. Iets waar de meeste Marokkanen, inmiddels beter opgeleid, zich ook aan ergeren. Niet voor niets vertrekken die naar VINEX-wijken.

De oplossing ligt dus ook bij ouders, maar dat is tegelijk de moeilijkste plek als overheid om in te grijpen, omdat dat zoiets persoonlijks is. Over het hoe durf ik dus niks te zeggen.

Daarnaast handhaving, om te beginnen zorgen dat de politie op sterkte is en ook wordt uitbetaald naar de zwaarte van hun werk.

Tot slot ook relativering, in ieder geval van de Goudse situatie. We hebben geen banlieu, geen no-go area, de stad en het land staan niet in brand. Mensen voelen zich nog dagelijks zo veilig, dat ze laptops en dergelijke zichtbaar in de auto laten liggen. De meeste onveiligheidsgevoelens komen niet voort uit harde criminaliteit, maar uit overlast (herrie, hangjongeren, etc). Zaken die je in theorie niet eens met een justitiëel traject zou moeten kunnen oplossen, maar onderling als buurt.

Als Gouda exemplarisch is, dan ben ik wel gerustgesteld voor de toekomst.

Lodewijk Nasser said...

"Bij Marokkanen zie je dat nog wat erger, omdat door taalachterstanden ouders niet goed in staat zijn hun kind op te voeden en in de gaten te houden."

Dat is natuurlijk een onzinnig argument.

Men is er wel uitstekend van op de hoogte als de dochter des huizes zich bezondigd aan zaken waardoor de famillie gezichtsverlies lijdt. Fleur Jurgens ontkrachtte die mythe eens overtuigend:

"Maar hoe is dan te verklaren dat Marokkaanse meisjes keer op keer vertellen dat zij de sociale druk van de gemeenschap in de ‘Marokkaanse wijken’ in Amsterdam bijna ondraaglijk vinden? Als zij een sigaret opsteken of met een jongen praten – belastende feiten voor de familie-eer – weten hun ouders dat binnen enkele uren. Blijkbaar werkt de sociale controle in de Amsterdams-Marokkaanse gemeenschap uitstekend, maar selectief."

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/117913

Bovendien heb je in Frankrijk soortgelijke problemen met Algerijnen, hoewel die het Frans perfect spreken.

En zijn er genoeg migrantengroepen hier, die de taal niet beheersen maar geen overlast veroorzaken.
Denk maar aan de afhaalchinees waar je met veel kunst en vliegwerk je bestelling kenbaar kunt maken.

De vlieger van de 'taalachterstand' gaat dus niet op.

M. Klijmij said...

Diegenen die hun dochters in de gaten houden hoeven niet dezelfden te zijn als diegenen die hun zoons niet in de gaten houden.

Het is ook een combinatie met andere zaken. Verwachten dat anderen hun kinderen buiten de deur wel opvoeden. De mannencultuur, waarbij de zoons te weinig in de weg wordt gelegd.

Uit ander onderzoek is ook al eens gekomen dat de problemen ook te maken hebben met de integratie van Marokkanen. Omdat ze meer dan andere groepen meedoen in de Nederlandse samenleving ervaren ze meer afstoting, meer discriminatie, en komt dat harder aan omdat ze wel mee willen doen. Chinezen en Turken hebben dat minder, omdat die meer op de eigen gemeenschap zijn gericht. In Gouda vormen Marokkanen trouwens 90% van de allochtonen - de andere groepen zijn simpelweg te klein om voor serieuze problemen te kunnen zorgen.

Het probleem is een complex geheel van allerlei oorzaken. Een simpele oplossing hier in een reactie op een blogje lost dat niet op. Je moet op elk vlak ingrijpen, en bij elke ingreep de voor- en nadelen van die ingreep afwegen. Individueel kijken wat iemand nodig heeft: harde aanpak door politie of softe door werktrajecten of naar school sturen. Het constant roepen "de Marokkanen hebben het gedaan" roept vooral weerstand op bij degenen met wie het goed gaat, die elke keer een stap extra moeten doen om hetzelfde beoordeeld te worden. Terwijl we die mensen juist keihard nodig hebben.

Lodewijk Nasser said...

Als je erkent dat het probleem zich niet simpel laat oplossen, is het dan niet verstandig om de immigratie van mensen uit dit soort gebieden aan banden te leggen?

Per slot van rekening komt het neer op de import van kansarmen.

Dat kan bijvoorbeeld door hogere inkomen- en taaleisen te stellen.

M. Klijmij said...

Nee, ik ben wat dat betreft een liberaal in hart en nieren. Zo min mogelijk restricties op migratie. Als we niet willen dat die mensen hierheen komen zullen we eerst zelf moeten zorgen dat er eerlijke verhoudingen in de wereld komen.

Lodewijk Nasser said...

Dat slaat natuurlijk als een tang op een varken. Dat is die typische weg-met-ons-mentaliteit, waar de witte man schuldig wordt geacht voor problemen in de wereld.


Als armoede het leidende criterium is, dan moeten wij mensen uit centraal-Afrika in ons midden nemen. Marokkanen zijn welvarender.

Maar dat is niet het punt wat ik wil maken.

Het gaat mij eerder om standpunt liberaal in combinatie met recht op vrije partnerkeuze.

Thomas von der Dunk schreef daar een goed essay over. Ik citeer:

"Het recht op vrije partnerkeuze vloeit voort uit een modern westers mensbeeld, dat met een romantische opvatting van het huwelijk samen­hangt: het huwelijk uit liefde."

(..)"Het is onwaar­schijnlijk dat dit steeds sponta­an uit liefde voortvloeit, temeer omdat veel huwelijkskandidaten elkaar voordien nauwelijks hebben gezien. En inder­daad: tweeder­de van de huwelijken in Turkse en Marok­kaan­se kring is door de familie gearran­geerd."
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1038/De_onromantische_importbruid

Vind het zo des Groenlinks.

Je haalt mensen van buiten hier naar toe. Die arme vrouwen blijven noodgedwongen thuis en mogen niet meedoen aan de samenleving. Kinderen groeien dus op straat op met een afwezige vader. Zij veroorzaken overlast, want niemand die hen een strobreed in de weg legt.

Over dat probleem buigt een heel apparaat welzijnswerkers zich.

Ondertussen beklagen een aantal mensen zich over die problemen.

Die worden door racist versleten.
En drijven dan zogenaamd een wig tussen de goeden en de slechten. Als gevolg waardoor er alleen maar meer radicalisering, uitsluiting en wat dies meer zij ontstaat.

En weer een heel leger aan welzijnswerkers zich daar het hoofd over mag breken.

Ondertussen beginnen wij weer van voor af aan......

- said...

De heer Klijmij zit voor GroenLinks in de raad van Gouda.

Lodewijk Nasser said...

@Frank Verhoef

Dat pleit juist voor hem dat hij zich betrokken bij zijn stad voelt en daarover in discussie gaat durft te gaan.

Ik ben het uiteraard met hem oneens en hij met mij, maar volwassen mensen moeten het eens zijn ergens oneens over te kunnen zijn. Dat is bovendien ook heel liberaal. (Citaat geleend van Stan de Jong).

- said...

Helemaal mee eens. Toch vreemd dat inwoners van Gouda zich aan de ene kant ergeren aan de Marokkaanse jongeren, terwijl je aan de andere kant heel andere geluiden hoort. Dit kwam ook naar voren in het interview met Griffith dat vandaag in NRC stond.

M. Klijmij said...

Ik ben inderdaad GL-raadslid in Gouda. En één van de weinige geboren en getogen Gouwenaren in de raad. Niet voor niets dat ik gek ben op mijn stadje ;)

De problemen die je noemt met gezinsvorming herken ik wel, maar voor wat betreft Gouda (dat ken ik nou eenmaal het beste) zie ik het niet zo pessimistisch in. Wat dat betreft is de huidige generatie Marokkaanse ouders slecht te vergelijken met de eerste generatie gastarbeiders. Je ziet veel meer betrokkenheid. Daarmee zijn we er nog niet, maar gezien de felle reacties van Marokkanen op de Marokkaanse jeugd in Oost heb ik wel vertrouwen in de toekomst.

Lodewijk Nasser said...

"Je ziet veel meer betrokkenheid."

Waaruit constateer je dat in hemelsnaam?

Per slot van rekening heb jij de eerste golf niet meegemaakt. Dus uit persoonlijke ervaringen kan je niet putten en de cijfers spreken je bovendien tegen. De tweede generatie doet het slechter dan de eerste.

Dat vind ik persoonlijk ook het schrikbarende aan dit alles.

M. Klijmij said...

Dat constateer ik op basis van wat ik in Oosterwei heb gezien en gehoord om me heen. Meer dan 10 jaar geleden hoor je nu vanuit de "gemeenschap" zelf van ouders die de problemen willen helpen aanpakken, die zich ook ergeren. De jongere generaties weet de weg naar de politiek beter te vinden. Dat soort ervaringen.