15.12.06

Opmerkelijk spektakel

Wie we nog gaan missen, dat is die mevrouw Gonny van Oudenallen. Zij zat een blauwe maandag namens zichzelf in de Tweede Kamer (de LPF moest haar niet), deed aan een paar debatjes mee, en deed dat tot grote hilariteit van haar zeer tijdelijke collega’s. Zo gaf zij Femke Halsema het advies te emigreren en herkende zij Hoogervorst niet als de minister van Volksgezondheid. Maar ze boekte ook succesjes: een van haar moties werd aangenomen (iets met een zeesluis), en ze deed Wouter Bos met zijn mond vol tanden staan toen ze hem vroeg, tijdens de Algemene Beschouwingen, waarom hij het toen nog niet demissionaire minderheidskabinet zo’n gebrek aan daadkracht verweet terwijl hij datzelfde kabinet eerder had opgeroepen zich terughoudend op te stellen.

Onwillekeurig moet je dezer dagen vaak aan die vrolijk stemmende interruptie terugdenken, nu het debat over het generale pardon voor 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers (of hoeveel het er ook precies mogen zijn) de kabinetsformatie volledig overschaduwt. Dat dit gebeurt, heeft Balkenende vooral aan zichzelf te danken: tijdens de verkiezingscampagne heeft hij zelf gesuggereerd dat er met het CDA over zo’n generaal pardon te praten zou zijn.

Maar anderzijds heeft Balkenende ook gelijk wanneer hij volhoudt dat zijn demissionaire kabinet niet kan worden gedwongen een besluit te nemen waartegen het zich altijd heeft verzet. Zoals het kabinet niet eventjes nog snel enkele controversiële zaken kan regelen, zo moet ook een nieuwe Tweede Kamer terughoudend zijn in zijn optreden jegens de regering, zeker wanneer een nieuwe kamermeerderheid van een andere politieke kleur is dan het demissionaire kabinet.

Door het getouwtrek rondom dat pardon valt het volle licht niet op een spektakel dat toch hoogst opmerkelijk is en dat velen tot voor kort voor onmogelijk hielden: dat Balkenende en SP-leider Marijnissen deze week gezamenlijk zijn aangeschoven bij informateur Hoekstra. CDA en SP, centrum-rechts en radicaal-links, zitten aan tafel om te bezien of zij samen deel kunnen gaan uitmaken van een nieuwe regering.

Er is de afgelopen weken wel op gewezen dat die combinatie toch minder vreemd is dan vaak is gedacht. Beide partijen staan, en dat is juist, in een communitaristische traditie: anders dan bij de liberalen, van welke snit dan ook, staat niet het individu maar de gemeenschap bij hen voorop, en daarom ook zaken als gedeelde waarden en normen, fatsoen, de menselijke maat, en sociale cohesie. Samen streden ze voor een ‘Huis van de geschiedenis’.

>Maar daar houdt de gelijkenis ook wel mee op, zelfs in ideologische zin. In de geschiedfilosofie van de oud-Maoïsten is de ellende begonnen met de bezuinigingen onder de ‘neo-liberaal’ Lubbers. Want bij de SP denken ze dat sociale cohesie een herverdelingskwestie is, en daarom bepleiten ze een verhoging van uitkeringen en een verruiming van subsidies, keren zij zich tegen marktwerking in de zorg, en geloven zij dus per definitie in de heilzame werking van overheidsingrijpen. Bij het CDA geloven ze dat juist steeds minder. Vanuit het traditionele christen-democratische gedachtegoed zijn ze tot de conclusie gekomen dat de overheid moet terugtreden om de samenleving de ruimte te geven zich zelf te ontplooien (‘zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen’). De samenleving is niet alleen het object maar ook de bron van het waarden- en normendebat. Daar kun je dus wel wat aan over laten, volgens het CDA.

Dit grote verschil werkt uiteindelijk op zoveel terreinen door dat ik Rein Jan Hoekstra veel succes en wijsheid toewens, maar het nog niet waag een dubbeltje op het welslagen van zijn onderneming te zetten. En omdat een coalitie met CDA en SP dus wel niets zal worden, en de PvdA niet wil toetreden tot een kabinet zonder de SP (en dat nu camoufleert door zich tegen de ChristenUnie af te zetten), zou het niet verbazingwekkend zijn wanneer dit Byzantijnse feest van informeren en formeren zal resulteren in de installatie van een minderheidskabinet met de voorbereiding van nieuwe verkiezingen als belangrijkste taak.

Of het moet zijn dat Gonny nog een ontwapenende interventie plaatst.

*) Een versie van dit stuk verscheen eerder in Binnenlands Bestuur.

2 comments:

Anonymous said...

Toch ben ik van mening, dat we Geert Wilders echt massaal moeten helpen. Er zijn alweer krachten aan het werk om hem dood te zwijgen of dood te demoniseren.

Nederlands 'links' heeft een duistere kant. Zoiets als bij de IRA vroeger, een politieke tak en een militante terroristsche tak. De politieke tak ontkent de militante tak, maar de aanslagen (Pim Fortuyn) of onthullingen (Ayaan Hirshi's valse personalia en Henk Kamp's medeweten van natspat-praktijken in Irak) komen politiek links altijd toevallig goed uit, vooral qua timing.

In wezen ben ik van mening dat in Nederland dit type socialisme met het onvolwassen gemoraalridder van het duo HalseBos een groter gevaar vormt voor onze vrijheden dan de radicale islam. Waarom ? Omdat het zo subtiel is. Het is een samenspel van slinks inspelen op het geweten (links geweten) van de bevolking, noem het populisme, en manipuleren van de media, met name de publieke omroep, en ook het op poten zetten van hele strategische valkuilen voor tegenstanders van hun visie, vooral als die tegenstanders macht beginnen te krijgen.
De middelen die daarbij gebruikt worden hebben me doen schrikken. Er heerst iets van 'het doel heiligt de middelen'. Rechts is het kwaad. Kwaad moet met kwaad bestreden worden. Er wordt door de Nederlandse linksen geen onderscheid gemaakt tussen extreem-rechtse neonazis en liberalen, die heldere analyses maken van de werkelijkheid en zoeken naar realistische oplossingen om onze vrijheden te waarborgen. Degene die dat wel doen, vinden vaak toch dat er een verband is tussen de twee.
Het klinkt idioot, maar ik heb toch echt Nederlandse professoren horen zeggen dat Pim Fortuyn een rechts-extremist was, een nazi in schaapskleren. De meningen over Geert Wilders zijn nog harder.

Het duo Halsema-Bos vinden Geert Wilders een groter gevaar, dan dat de gemiddelde islamiet dat vindt. De laatstgenoemde snapt de frustratie van PVV stemmers wel. Er zijn er zelfs een paar die op hem gestemd hebben. Waarom ? Omdat ze hier in vrijheid willen blijven leven om lekker hun geloof naar keuze te kunnen beoefenen.

ACP said...

Patrick maakt het veels te ingewikkeld, en verliest zich helemaal in het spiel dat in Nederland met de nodige souflage van Madison Avevenue steeds wordt opgevoerd. Met geregeld wisselende kararkters welliswaar. Zowel uit zogenaamde linker en rechter vleugels van een aantal gefranchiseerde politieke huisjes die echter allemaal op de binnenplaats van de monarch staan. Karakters die voor het oog van het publiek, net als Jan Klaasen en zijn vrouw, alsmaar "slag" met elkaar leveren.

Des te urgenter is dat een eerste vereiste (voordat eventuele veranderingen in Nederland kunnen plaats vinden) is dan ook de afschaffing van de monarchie. Want ook een Wilders fungeert daarin helaas slechts als politieke hof EUNUCH ... ook al krijgt hij nog zoveel steun ...

Dat Nederland helaas een achterlijk en feodale monarchie is blijkt o.a. ook meer dan duidelijk uit het routine rapport van de CIA.

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nl.html#Govt

chief of state: Queen BEATRIX (since 30 April 1980); Heir Apparent WILLEM-ALEXANDER (born 27 April 1967), son of the monarch
head of government: Prime Minister Jan Peter BALKENENDE (since 22 July 2002) and Deputy Prime Ministers Gerrit ZALM (since 27 May 2003) and Laurens Jan BRINKHORST (since 31 March 2005); note - Prime Minister BALKENENDE tendered his resignation on 30 June 2006
cabinet: Council of Ministers appointed by the monarch
elections: none; the monarchy is hereditary; following Second Chamber elections, the leader of the majority party or leader of a majority coalition is usually appointed prime minister by the monarch; vice prime ministers appointed by the monarch
note: there is also a Council of State composed of the monarch, heir apparent, and councilors that provides consultations to the cabinet on legislative and administrative policy