16.2.10

Libertijns

In een van de belangrijkste documenten uit de Nederlandse geschiedenis, het Plakkaat van Verlatinge uit 1581, staat een opmerkelijke zin. In dit staatsstuk, waarin de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden zich onafhankelijk verklaarden door de Spaanse koning Filips II te verlaten, zeggen de Nederlandse Staten dat zij oude rechten en vrijheden willen handhaven ‘en het leven en de eer van onze vrouwen, kinderen en nakomelingen’ beschermen ‘opdat zij niet in slavernij onder de Spanjaarden zouden vervallen’.

Ze hadden natuurlijk ook kunnen denken: het zal onze tijd wel duren. En het had hun tijd ook wel geduurd, hun tijd als oude mannen in een eeuw waarin de levensverwachting veel minder hoog was dan in de onze. Maar dat dachten ze niet. Het ging hun om de bescherming van iets wat oud was (rechten en privileges) en iets wat zou komen (het leven en de eer van kinderen en nakomelingen). We hebben hier te maken met mannen die ergens vandaan kwamen en ergens naar toe gingen. Ze begrepen dat het leven een contract is tussen de doden, de levenden en de nog niet geborenen. Ze begrepen dus dat je als burger de verantwoordelijkheid hebt om dat wat je ontvangen hebt beter dan het was door te geven aan een volgende generatie.
Nederland is de afgelopen decennia gedomineerd geweest door een generatie – grofweg de generatie van de babyboomers en hun voorlopers (de Stille Generatie) – die nergens vandaan kwam en ook nergens naar toe ging. Ze hebben in het heden geleefd, het eeuwige heden van maximale behoeftebevrediging, hebben dus goed voor zichzelf gezorgd en hun kinderen onterfd, zowel financieel als cultureel.

Het zijn mensen die nooit iets hebben meegemaakt. Ze groeiden op ná de oorlog, in de weelde van de jaren zestig en zeventig, hebben zichzelf van riante voorzieningen voorzien en zichzelf altijd buiten schot weten te houden. De aanstaande hervormingen van de verzorgingsstaat (waaronder de verhoging van de AOW-leeftijd) zullen hen niet meer treffen. Ze hebben de god van de vrijheid vereerd, en niet voorkomen dat die vrijheid ontaardde in onverantwoordelijkheid en vrijpostigheid.

Zo hebben zij hun kinderen en nakomelingen in een staat van slavernij gebracht. Hun kinderen en kleinkinderen moeten nu de financiële schade herstellen die zij hebben aangericht, en zijn nu op zoek naar de orde die zij massaal hebben afgeschaft (zoals de filosoof Peter Sloterdijk ooit in een interview met NRC vaststelde). Het zou hun tijd wel duren, hebben de babyboomers gedacht.

Nu gaan ze massaal met pensioen, worden ze een jaar of zeventig oud, en nu worden ze bang voor dat laatste ongemak: ziekten, aftakeling en de dood. En daarom hebben Hedy d’Ancona, Frits Bolkestein, Jan Terlouw, Mies Bouwman en Paul van Vliet als aansprekende representanten van deze avantgardistische generatie van verwende doorbrengers, voorlopers van de eigenlijke babyboomers, een pleidooi de wereld ingestuurd om alle 70-plussers het mensenrecht toe te kennen om zelf te bepalen wanneer hun leven ten einde is en er dan ook een einde aan te maken.

Zo horen we nog één keer van ze, om in het aangezicht van een grijnzende dood nog één keer de teugels van het leven in eigen hand te nemen. De libertaire paarse geest dient zich opnieuw aan, en heeft nog steeds niets geleerd van de grootste anti-babyboomer, de babyboomer Pim Fortuyn, die duidelijk heeft gemaakt dat vergaande individualisering en het verheffen van een persoonlijke ethiek tot publieke norm tot een verweesde samenleving leidt.

Toch goed dat er een vagevuur is.

6 comments:

Gert said...

Amen.

Toch moet ik wel eens aan voorvader verering denken bij het conservatiefe gedachte goed

Anonymous said...

Prachtig stuk! Scherp en zeer to-the-point. Mooie basis voor een pamflet, waarin, analoog aan de Amerikaanse spijtoptanten, eens en voor altijd afgerekend zal worden met de baby-boom generatie.

Anonymous said...

Probleem blijft alleen hoe de libertijnse storm te stoppen. De bekende 'platoons' van Burke? Waar leeft de Westman (Alexander Boot) nog? Waar is de tegenstroom, in de politiek (alleen nog bij de SGP?), in de maatschappij (EBS?), in de kerken (alleen bij protestanten en katholieken van ortho-doxe signatuur)?
Ja, de babyboomers gaan eindelijk met pensioen. Maar hoe kunnen wij ons van hun giftige erfenis ontdoen?

Anonymous said...

Babyboomers hebben veel egocentrische dingen gedaan (zoals bijvoorbeeld te weinig premie inleggen voor hun riante pensioen), maar dat kun je niet zomaar omdraaien. Niet alles is slecht omdat babyboomers het voorstellen.

In het licht van mensonterende situaties die (o.a. door extreme medische techniek) mogelijk zijn, moeten we wel degellijk toe naar een ethisch verantwoord en menswaardig omgaan met het levenseinde.

Wat de babyboomers en stille generatie vertegenwoordigen is de eerste echte consumentengeneratie. Het is niet vanzelfsprekend dat de daaropvolgende generaties wel benen hebben die wel sterk genoeg zijn om die weelde te dragen.

Unknown said...

U verwart de inhoud van de zaak met haar proponenten.

Beperken van zinloos lijden is een groot goed, en word alleen door mensen met een religieuze handicap bestreden.

Kassandra Troy said...

Jammer van die collectivistische uitsmijter tegen het individualisme. Kwartje is blijkbaar nog niet gevallen waar dictaturen vandaan komen.