18.1.07

Wat is er mis met het onderwijs?

In het nieuwe opinieweekblad Opinio, dat deze week voor het eerst verschijnt, staat de weergave van een gesprek dat ik had met onderwijscriticus en filosoof Ad Verbrugge.

'Wat is er mis het ons onderwijs? Er is heel veel mis.'

Lees het hele interview op de website van Opinio.

4 comments:

Anonymous said...

"We moeten terug naar oefening en beheersing, naar het je eigen maken en verinnerlijken van kennis, naar geestelijke ontplooiing en emotionele volwassenheid".

Prachtig slot van een mooi vraaggesprek. Maar bij dit slot beginnen de vragen. Hoe krijg je ooit de zappende en achter de computerhangende jonge mensen weer op de school van oefening en beheersing. Die vraag lijkt Verbrugge zich minder te stellen. Het is echter wel de vraag waar onderwijsgevenden in de praktijk van het klaslokaal mee te maken. hebben. Die vraag had de vragensteller m.i. ook moeten stellen. Aardig blad trouwens dat Opinio. De meest verstandige zaken worden trouwens gezegd door Kinneging. Maar dat is dan ook de man die echt nadenkt. Het grote probleem van onze samenleving is dat we sedert de Verlichting nergens anders meer in geloven dan in ons eigen kleine leventje. En dat soort mensen, wie ze ook mogen zijn (in opinio komen ze ook een beetje pedant en schreeuwerig aan het woord) heeft ten diepste niets waardevols om voor te strijden.

Anonymous said...

Goed interview. Helemaal met Verbrugge eens.

Ik denk dat het hedentendaagse softe imago van de leraar weer `terug` moet naar een leraar die weer gezag uitstraalt en waar men tegen op kijkt.

Anonymous said...

Tja Spruyt, dat je hier met Opinio komt aanzetten als onderbouwing die moet aantonen dat het onderwijs in Nederland niet deugt is wel erg eufemistisch. Het links-conservatieve blad met haar maakbaarheidsideaal maakt mij als Conservatief met een hoofdletter c toch wel wat huiverig. Ik zie trouwens nog meer twijfelachtige neoconservatieve links op uw webstek staan die me toch een bepaald beeld van u geven. Ik meen te mogen constateren dat het linkse denken stiekempjes aan het echte conservatisme is ingeslopen in de ijdele hoop het ware conservatisme aan te tasten. Terug naar het onderwijs. Kunnen we het onderwijs niet gewoon afschaffen in plaats dat ik mijn zonen en dochteren al die flauwekul en onzinnigheden moet laten leren?

ACP said...

" Wat er mis is het onderwijs?" wordt er gevraagd. Welnu engelssprekenden noemen dat meteen ... "begging the question", en dit geval is het volkomen apropos. Want de ware reden waarom het is hier misgaat met het onderwijs komt eenvoudig omdat het volkomen mis is gegaan en mis gaat met dit land en volk.

Immers, onderwijs is geen op zichzelfstaand iets, maar vooral een gevolg en consquentie van het verlangen naar continuatie en vooruitgang. Edoch men is in Nederland reeds decennia bezig om auto-genocide te plegen. Want ook de monarch heeft duidelijk een doodswens. (Anders had zij al lang vrijwillig afstand van de troon gedaan).

Hier bestaat helaas niet langer de wens om zelfstandig voort te bestaan, laat staan om te exelleren, maar om ergens in op te gaan. Zulks omdat, naar mijn bescheiden mening, de o zo gevoelige en bewogen sjosjiaal voelende nederlanders liever solidair wensen te zijn met de wereldbevolking. En dan niet met de besten onder hun, maar met de meest armoedigsten en achteraanlopenden.

Dus wie behoeft er nog goed onderwijs. En laten de latere generaties "leer"krachten het nu ook nog juist daar mee volledig eens zijn, want ook zij gaan liever op in de aan hun toevertrouwden.

En nu staat het te gebeuren dat binnen afzienbare tijd Nederland defacto geheel in de Europese illusie zal opgaan, en nog slechts bekend staan als de nieuw gebalkaniseerde Rijndelta regio dat door een samenraapsel van mensen uit alle windstreken wordt bevolkt. Waarom dan nu nog om "onderwijs" druk gemaakt.

Want als men dat werkelijk zou zijn dan zal de logische oplossing voor de meesten te schokkend overkomen. Namelijk onmiddelijke en algehele fysieke verwijdering van alle "professionele" leerkrachten op alle niveaus. Een draconische maatregel dat notabene de communisten steeds dachten te moeten hanteren om een volk te "zuiveren".