24.11.06

Commentaar op de verkiezingsuitslag

Ik heb vanochtend commentaar gegeven op de verkiezingsuitslag --en dan met name op het succes van mijn voormalig werkgever, Geert Wilders-- in het Nederlands Dagblad en het NRC Handelsblad. In NRC zeg ik onder meer het volgende:

Wilders heeft, zegt publicist Bart Jan Spruyt, uiteindelijk een groot deel van de ‘kiezer op drift’ weten te vinden. „In opiniepeilingen gaven ze niet aan dat ze op hem zouden stemmen, maar in het stemhokje kleurden ze toch zijn vakje in. De 'gordijnbonus’, wordt dat al genoemd.”

....

Bart Jan Spruyt denkt dat Wilders het goed had gezien. „Bij een grote groep burgers leeft nog steeds een fortuynistisch sentiment. Dat heeft een uitlaatklep gevonden bij Jan Marijnissen en Geert Wilders.

Wilders is kritisch over Poolse werknemers in Nederland, bijvoorbeeld. In een groot deel van de bevolking leeft dat protectionisme ook sterk, terwijl je veel partijen daar niet over hoort.”

....

Toch heeft het iets ironisch, zegt Bart Jan Spruyt. „Wilders had ook een klapper kunnen maken en vijftien tot twintig zetels kunnen halen. Als hij aan de vorming van een brede, rechtse partij had meegewerkt, had dat gekund. Dan had die partij het CDA en de VVD aan een rechtse meerderheid kunnen helpen.”

Dankzij Wilders, zegt Spruyt, is er kans op een progressieve coalitie. „Stel je voor dat dat een eerste islamitische minister in de West-Europese geschiedenis zou opleveren, PvdA’er Ahmed Aboutaleb. Dan is dat dus mede te danken aan Geerts' besluit om voor zichzelf verder te gaan.”

Ik heb tevens een interview gegeven aan het Reformatorisch Dagblad over de betekenis van het succes van Wilders.

7 comments:

Anonymous said...

Niet zo netjes van je, Bart Jan....door Wilders nu de schuld te geven van een mogelijk progressief kabinet.
Kan Geert er wat aan doen dat opeens 1,5 miljoen mensen op Marijnissen gingen stemmen?

Blijkbaar zien die mensen (nog) niet het gevaar van de Islam, maar dat komt nog wel terzijnertijd.
Ik ben i.i.g. blij dat er een flinke basis is gelegd voor een partij die opkomt voor Vaderlandslievende mensen.
Jammer dat je dit niet hebt aangedurfd.

ACP said...

Ik vind het alleen jammer dat SP geen 57 of 58 zetels heeft behaald (met inbegrip van de PvdA), want dan was het met dit land snel gedaan dankzij klasiek marxistische economische begrippen en acties. Nu al is nog maar 1 op de 6 nederlanders (commercieel) productief. M.a.w. hij torst 5 andere nederlanders mee op zijn rug ( van ambtenaren tot vangnetters .. plus hun families)

Ook met het BNP wordt zwaar gesjoemelt, waarvan echter de overheid al meer dan de helft uitgeeft. Van het fictieve BNP wel te verstaan, omdat de echte BNP waarschijnlijk slechts op ongeveer een derde van het fictieve zit.

En de SP wil nog veeeel meeer redistribueren ... Des te eerder het land geheel tenonder gaat dus, en dan hopelijk weer herboren ...

En de 9 kikkers van de PvdV maar luid doch vergeefs aan de waterkant kwaken ...

Anonymous said...

Oh ja, Bart-Jan...nog iets : je politieke inzicht valt mij ook een beetje tegen door te zeggen dat Wilders met zeer gematigde figuren als Eerdmans en Pastors in zee had moeten gaan.

De reden waarvoor Wilders zijn partij heeft opgericht is niet het bezig zijn met pappen en nathouden, maar keiharde oplossingen aan te dragen voor het Multikul-drama.
Daar passen geen lieve woordjes bij, dat laten wij maar over aan Job Cohen c.s.

Ik denk dan ook dat jij er beter aan zou doen dit soort interviews voortaan niet meer te geven, maar pal achter je vroegere baas te gaan staan i.p.v. hem te bekritiseren.

ACP said...

WAAROM denkt Bram een Bart Jan aldus te kunnen adviseren, en dat terwijl uiteindelijk ook een honderd Wildersen nog NIKS voorstellen.

Want onverschillig wat, en wie maar ook, van en over de Nederlandse politiek zegt of schrijft ... (en dat geldt dus ook voor Bart Jan), de Nederlandse politieke trein loopt nu als OP RAILS de verdoemenis in. Ook al probeert men elkaar te verdringen en maakt men nog zoveel ruzie op de locomotief. An sich valt er dus helaas weinig meer aan te doen ...

En dat hebben de machthebbers en het electoraat (die overigens mogen kiezen tussen een enkele of meerdere gaten in hun hoofd) immers reeds zelf bepaald op basis van:

1. Een "verzorgingsstaat" dat gegarandeerd op een nasjionale faillisement uitloopt, maar waarvan de SP denkt dat er nog heel veel meer valt te herverdelen.
Hoe meer zij aan de macht komen hoe sneller het einde (zie mijn commentaar hierboven).
2. Het Feit dat nu slechts 1 op de 6 Nederlanders nog werkelijk geld in het laatje brengt, en dus de enige bron van nasjionale "cash flow" is, terwijl tie 5 andere "nederlanders" op zijn rug meetorst. (Varierend van arrogante ambtenaren tot armzalige vangnet bewoners). Terwijl de overheid veel meer dan de helft van het BNP uitgeeft.
3. Men op het zelfde stukje grond conflicterende culturen en een fascistieche godsdienst (op fictieve voet van gelijkheid) het volk dwangmatig door de strotten wenst te persen .
4. Land en volk practisch reeds aan Brussel zijn uitgeleverd die wel degelijk hier hun GEZAG zullen uitoefenen .
5. Nederland nog steeds een totaal achterlijk fedodale monarchie is.

Ergo, wat valt er dan nog van een dodenhuis constructie te zeggen? Behalve de af te leggen dodenmars te becommentarieren ... en wat erna komt te anticiperen.

Anonymous said...

Jammer dat u Wilders de schuld geeft van de progressieve meerderheid. Een opmerking waar we niet verder mee kunnen. Een positief geluid had u gesiert.

Ik acht u als een wijs man en zie uw wat negatief getinte opmerkingen richting Wilders als frustratie.
U bent gelovig, dus wat meer vertrouwen zou op zijn plaats zijn. Dit zeg ik ondanks dat ik een sympathisant van u bent.

ACP said...

@ Arco Dekker

Uiteindelijk zal, volgens mij, blijken dat wat Bart Jan Spruyt op dit punt van Geert Wilders zegt weinig uitmaken. Zulks omdat binnen de besloten Nederlandse politieke box, een Wilders slechts een uiterst marginale figuur is (en dat zal blijven) en beslist niet bij machte om als "change agent" te fungeren..

Daarom denk ik ook dat het beter geweest zou zijn inden de zogenaamd progressieven de "verkiezingen" geheel eenzijdig hadden gewonnen, aangezien dat de lijdensweg van dit land en haar volk aanzienlijk had kunnen verkorten.

Want nu al verbergt men (dankzij creatieve boekhoudkundige-grepen en wat de Amerikanen "cooking the books" noemen enorme wereklijke tekorten, aangezien de overheid eenzijds minstens twee maal zoveel uitgeeft da het kan veroorloven en anderzijds wordt het BNP consitent met wel een 20% te hoog aangegeven.

Faillisement op korter termijn is nag slechts uit te stellen door volledig in vierde Europese Rijk op te gaan, maar is uiteindelijk echt niet te vermijden ... omdat in feite heel neo-marxistisch Europa aan het zelfde euvel lijdt.

ACP said...

@ Arco Dekker

Uiteindelijk zal, volgens mij, blijken dat wat Bart Jan Spruyt op dit punt van Geert Wilders zegt bar weinig uitmaken. Zulks omdat binnen de besloten Nederlandse politieke box, een Wilders slechts een uiterst marginale figuur is (en dat zal blijven) en beslist niet bij machte om ooit als "change agent" te fungeren..

Daarom denk ik ook dat het beter geweest zou zijn indien de zogenaamd progressieven de "verkiezingen" geheel eenzijdig hadden gewonnen. Enwel omdat het de lijdensweg van dit land en haar volk aanzienlijk had kunnen verkorten.

Want nu al verbergt men (dankzij creatieve boekhoudkundige-grepen en wat de Amerikanen "cooking the books" noemen) enorme werkelijke tekorten, aangezien de overheid eenzijds minstens twee maal zoveel uitgeeft dan het zich kan veroorloven. Terwijl anderzijds het BNP consistent met tenminste een 25% te hoog wordt aangegeven.

Faillisement op korter termijn is dan ook nog slechts uit te stellen door volledig in het Vierde Europese Rijk op te gaan, maar is uiteindelijk echt niet te vermijden ... Zulks omdat in feite heel neo-marxistisch Europa aan het zelfde euvel lijdt en weer uiteen zal vallen.