27.3.08

Bij Stand.café over Wilders

Afgelopen maandag discussieerde ik met oud-D66-voorman Jan Terlouw en met Arjo Klamer bij het NCRV-radioprogramma Stand.café over Wilders, Fitna en de media. Beluister hier de uitzending.

1 comment:

Unknown said...

Ik heb de volgende mail naar de regering en de Tweede Kamerleden
verstuurd. Ik stuur hem ook aan u, omdat ik verwacht dat u dit voorbeeld ook interessant vindt.

-----------------------------
e-mail aan MP, diverse Ministers en 50 Tweede Kamerleden
--------------------------------------------------


Geachte Heer/Mevrouw...,

Graag wil ik u bekend maken met de tentoonstelling 'Religion, Fleisch und
Macht' van Alfred Hrdlicka, welke van 12 maart tot 10 mei 2008 in het
Dommuseum te Wenen is te bezichtigen en in samenwerking met de Weense
Domkerk is opgezet.

Hier is onder andere een voorstelling van 'Het laatste Avondmaal' te zien,
als erotische homosexuele orgie met copulerende apostelen en Jezusfiguur.
Tevens is een tekening van de kruisiging van Jezus te zien, waarin hij
zichtbaar opgewonden raakt door de geseling die hij heeft te ondergaan.

Mijn vraag aan u is natuurlijk:
- Heeft de Oostenrijkse regering aan de EU om een gezamelijk standpunt
gevraagd over deze tentoonstelling?
- Heeft u van verhoogde staat van paraatheid gehoord bij de ambassades van
Oostenrijk?
- Heeft de Verenigde Naties al op de tentoonstelling gereageerd?
- Is de Oostenrijkse regering de volgende ochtend in overleg met
christelijke belangenbehartigers getreden?
- Is het woord 'crisis' al gevallen in Oostenrijk?

Nee, natuurlijk en dat is hier ook de normale gang van zaken in Europa van
de 21e eeuw. Ik stel u deze (rethorische) vragen, om u er op te wijzen dat
de ophef rond Fitna niks met religieuze gevoelens te maken kan hebben.
Anders zou het scenario bij de Weense tentoonstelling net zo als bij Fitna
zijn gelopen.

Ik wil u er graag op wijzen, dat de ophef rondom Fitna enkel om de
belangenstrijd tussen onze vrijheid van meningsuiting en de toestroom van
olie gaat. Zeg dat dan ook eerlijk, want anders worden verschillende
religies gediscrimineerd. Het kan niet zo zijn de het Christendom meer
kritiek mag krijgen dan de Islam van de EU, de VN en het OIC.

In Wenen weten ze tenminste hoe kritiek het denken kan bevorderen, ook al
kan dat krenkend zijn voor sommige gelovigen. De werkelijke nodeloosheid
van het kwetsen, zit hem in de voorgestelde beperkingen van het denken
buiten de religieuse kaders.

Wederom staat voor de
poorten van Wenen onze Europese vrijzinnigheid en moderniteit op het spel.

Ik hoop van harte dat u dat besef -in woord en geschrift - meeneemt in het
debat van aankomende dinsdag en de dagen daarna.

Hoogachtend,


Meer informatie:
http://www.dommuseum.at/ausstellungen.html#ausstellung_2
http://de.gloria.tv/?video=yhy4ltzhyg58w8jahiew
http://www.kzwei.at/2128.htm
http://www.kathpress.co.at/content/site/infodata/database/17258.html
http://www.kreuz.net/article.6911.html