26.3.08

Harry de Winter (III)

Na het interview dat Yoeri Albrecht en ik met Harry de Winter hadden voor de zender van Het Gesprek, heb ik De Winter een email gestuurd met daarin de bewijzen voor mijn stelling dat op sommige scholen in Nederland de Holocaust wordt verzwegen omdat moslimleerlingen dat geen goed onderwerp vinden. Harry had mij beloofd dat hij daar een advertentie tegen zou plaatsen zodra ik dat bewijs had geleverd.
Nu, een week later, heb ik van Harry de Winter de volgende email ontvangen:


Van: Harry de Winter
Verzonden: woensdag 26 maart 2008 14:51
Aan: Bart Jan Spruyt
Onderwerp: RE: Holocaust

Beste Bart Jan,

Op het moment dat dit weer speelt of actueel wordt plaats ik graag weer een advertentie.

Vriendelijke groet,

Harry de Winter

In antwoord op deze email van De Winter heb ik hem het volgende bericht gestuurd:


Beste Harry,

Dank je wel voor je reactie – ik heb er een week lang met smart naar uitgekeken.

Veel van de artikelen die ik je stuurde gingen inderdaad over voorvallen van een paar jaar geleden.

Maar heb je ook dat rapport van het ECRI gezien, die club van de raad van Europa die ons onlangs waarschuwde voor de islamofobie die hier zo wild om zich heen zou grijpen?

Daarin staat ook een hoofdstuk over antisemitisme – dat inderdaad nauwelijks aandacht heeft gekregen in de media – en in dat hoofdstuk staat het volgende over de actuele situatie op sommige Nederlandse scholen:


Onderwijs en bewustwording

36. In haar tweede rapport adviseerde ECRI de Nederlandse autoriteiten om het gebruik van reeds bestaand lesmateriaal tegen racisme en stereotypen in de onderwijspraktijk te waarborgen. Als voorbeeld van de hiertoe genomen initiatieven hebben de Nederlandse autoriteiten gewezen op buitenschoolse onderwijsprojecten en docentencursussen die beogen scholieren les te geven over de Tweede Wereldoorlog en het belang ervan voor de hedendaagse samenleving. Hierin komen thema’s aan de orde als de waarde van vrijheid, mensenrechten, wederzijds respect, democratie en burgerschap. Doel van deze initiatieven is een bewustwording over maatschappelijke processen en de rol die mensen daarin spelen, en tevens om leerlingen bekend te maken met de vergeten geschiedenis van groepen zoals de Roma en de Sinti. Deze initiatieven weerspiegelen de steeds grotere tijdsspanne die leerlingen van de Tweede
Wereldoorlog scheidt, waardoor algemene maatregelen voor de bewustwording van jongere generaties noodzakelijk zijn. Ook sluiten zij aan bij meldingen over een steeds vijandiger opstelling van moslimleerlingen ten opzichte van lessen over de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog, ten gevolge waarvan sommige scholen deze thema’s volledig uit de lesstof hebben verwijderd.


Die advertentie van jou moet er dus echt snel komen!

Met een vriendelijke groet,

Bart Jan

4 comments:

DIXI said...

Wat een passiviteit van onze Held Har!

Waarom niet actief gezocht? Waarom niet contact opgenomen met Margalith Kleijwegt (die itt haar man nog wel fiducie in de toekomst heeft).

Har gedraagt zich als manager: Als ik het niet officieel hoor dan is er geen probleem en voor de zekerheid vraag ik maar niet verder.

Anonymous said...

Harry schreef:

"Op het moment dat dit weer speelt of actueel wordt plaats ik graag weer een advertentie"

Zoals hij in het interview al zei, het is een marketing-jongen.

Jij, Bart Jan, bent een intellectueel. Hij is dat niet. Hij lult zich er altijd weer onderuit. Ik ken die types. Hij meent echt wel wat hij gezegd heeft in die advertentie, maar hij zit in marketing. Glad, glad, gelikt.

Ewout said...

Wat een hypocriet, die Harry de Winter. Morele verontwaardiging is schijnbaar altijd eenzijdig.

Cindy said...

Inmiddels heb je vast een email van hem mogen ontvangen? Hoe actueel moet iets worden?