22.12.08

Het Gelijk van Links?

Vanmiddag ging ik op Radio 1 (Villa VPRO) in debat met Dick Pels (Waterlandstichting) en Femke Halsema (GroenLinks) over het vermeende 'Gelijk van Links' naar aanleiding van de kredietcrisis. De uitzending is hier nogmaals te beluisteren.

7 comments:

petrossa said...

Toevallig luisterde ik. Viel me op dat dhr Pels en Mevr Halsema op geen enkele manier wensten in te gaan op het door u gepostuleerde feit dat de 1977 Community Reinvestment Act door alle regeringen sinds die tijd was versterkt, nog het meest gedurende de jaren 90. Dat weliswaar sinds 2004 CRA transacties verminderen doet niet terzake. Het kwaad was al geschiedt. Ook viel me op dat het 2 'linksen' tegen 1 'rechtse' was zodat de gezamenlijke spreektijd voor 'links' wel erg lang was. Waarom was er niet een 2de 'rechtse'?

Egil Vendelcrow said...

Bent u binnenkort weer te bezien bij de zender Het Gesprek?

- said...

De definitie van de twee begrippen van Elsevier klopt prima. En u ben een echte rechtse columnist, aldus Pels.

Gefeliciteerd. ;)

Typisch weer een links-liberaal dat hij zeurt over neoliberalisme en neoconservatisme.

Cindy said...

Doe mij en de rest van weldenkend Nederland een plezier en ga de politiek in!

Petrossa heeft al gemeld wat ik wilde zeggen, dat scheelt weer wat typen!

Ik wens je hele mooie dagen en hoop erg veel van je te horen in 2009.

Maarten said...
This comment has been removed by the author.
Maarten said...

Wat mij opviel in de uitzending was de conclusie op een bepaald moment, dat een discussie tussen links en rechts nooit tot iets leidt. Probleem is dat de linksen blind zijn voor de denkfout die ze maken mbt de feilbaarheid van de mens zelf. Oftewel, de reden dat de discussie tussen links en rechts niet tot diepgang kan leiden is het verschil in een fundamenteel uitgangspunt. Hierom is er geen gemenedeler om ooit tot een gezamelijke visie en beleid te kunnen komen. Daarom zullen links en rechts altijd blijven bestaan zolang er mensen zijn die feiten onder ogen durven zien en mensen die wegkijken en zolang er mensen zijn die 'oorzaak-gevolg' goed kunnen vatten en mensen die dat niet kunnen. Altijd dus.

woeste grond said...

Dick Pels is na dit debat nu écht niet meer serieus te nemen. Het begon natuurlijk met die 'begrippen-goochelarij'. Het werd idioot toen hij rechts probeerde te verwijten dat het steeds haar toevlucht tot feiten zou nemen, waar links nog enig relativeringsvermogen aan de dag weet te liggen. Dat die man in debatten steeds, als elk links mens, de optie kiest van chaos en zelfvernietiging is zijn goed recht. Maar op deze manier word het snel een clowneske herhaaloefening. Uitlachen en afvoeren.