21.12.08

Karel en Ehsan

Een van de meest verheffende gebeurtenissen van dit jaar is ongetwijfeld de verschijning van de eerste twee delen van het Verzameld Werk van de geleerde en essayist Karel van het Reve (1921 – 1999). Van het Reve was, zoals bekend, hoogleraar in Leiden, maar hij schreef niet alleen een Geschiedenis van de Russische literatuur, maar ook tal van polemische artikelen over uiteenlopende zaken als het geloof in Freud en in Darwin. Belangrijker nog dan die onderwerpkeuze is de stijl waarin hij zijn stukken schreef. Van het Reve geldt terecht als een wonder van leesbaarheid. Hij schreef zo helder en eenvoudig dat iedereen warempel kon begrijpen wat hij bedoelde, en dat maakte hem voor vakgenoten vaak wat verdacht.

De kranten hebben het afgelopen weekeinde veel aandacht aan de publicatie van die eerste twee delen besteed. De zaterdagbijlage Letter & Geest van Trouw (geredigeerd door Elma Drayer, die ook bij de uitgave van Van het Reve’s Verzameld Werk betrokken is) deed dat onder andere door de herdruk van het betoog ‘Achterlijke artikelen’ dat Van het Reve in maart 1989 in het weekblad Elsevier publiceerde. Daarin fileert Van het Reve op virtuoze wijze, aldus Elma Drayer, ‘de angsthazige reacties in Nederland op de fatwa die ayatollah Khomeini in februari 1989 had uitgesproken over de schrijver Salman Rushdie. Geen goed woord heeft hij over voor het “begrip” dat de westerse wereld toen al toonde voor de lange tenen van moslimgelovigen […] Wat Karel van het Reve’s bijdrage zou zijn geweest aan het hedendaagse “volkomen dolgedraaide” integratiedebat zullen wij nimmer weten. Maar wie dit betoog leest, hoeft daar niet héél lang naar te raden.’

Bijna twintig jaar later hebben wij ondertussen niet te maken met een serieuze roman (Rushdie’s De duivelsverzen) maar na Ayaan’s Submission met twee filmpjes: die van Geert Wilders (Fitna) en van Ehsan Jami (Interview with Muhammed). Wilders benut het kerstreces om zijn film op een tournee te promoten, rondom Ehsan Jami is het inmiddels al weer stil geworden. Jami (1985) werd nationaal bekend omdat hij in Nederland een comité voor ex-moslims oprichtte. Dat leidde tot conflicten met zijn partij, de PvdA, waarvoor hij in de gemeenteraad van Voorschoten zat.

In zijn kritiek op de islam koos Jami aanvankelijk, aan de hand genomen door Wilders, voor de overtreffende trap. Mohammed was eerst een ‘crimineel’ en een ‘verschrikkelijke man’, later vergeleek hij hem met Hitler. In de film die Jami vorige week in Nieuwspoort heeft laten zien, is de toon geheel anders. Er valt heel veel negatiefs over die film te zeggen. Artistiek gezien is de film volledig mislukt. Wat al die ‘internationale kunstenaars’ die volgens Jami bij de totstandkoming van het Interview betrokken zijn geweest, de afgelopen maanden hebben zitten doen, blijft onduidelijk. De humor is onbegrijpelijk. En Jami zelf is zo vaak in beeld dat de vermoedens over zijn narcisme er niet minder van worden.

Vandaar dat de reacties tamelijk vernietigend waren. Moslimorganisaties spraken van een ‘krachteloos niemendalletje’. Anderen vergeleken de film met een protestantse catechisatie voor twaalfjarigen, ‘dat intellectuele niveau ongeveer’.

Maar kritiek op de ‘artistieke’ kwaliteit van films als Submission, Fitna en Interview is vaak een andere manier om te zeggen dat de makers ons land in gevaar brengen, niet degenen die er zo boos door worden dat ze om zich heen gaan slaan. En bovendien zit er één belangrijk element in Jami’s film: zijn poging om de oorspronkelijke boodschap van de Koran te verklaren vanuit de historische context waarin Mohammed optrad en waarin de Koran is ontstaan. Met die historische relativering zijn ook alle veranderingen in de christelijke traditie begonnen, om precies te zijn met onze landgenoot Eramus die 500 jaar geleden ontdekte dat je de oorspronkelijke tekst van de Bijbel volgens de historisch-kritische methode moet lezen. Als die hermeneutiek binnen de islam ingang vindt, geraken we een eind op de goede weg.

Wie die film van Jami zo nog eens bekijkt, en deze Kerstvakantie niet alleen benut om de prachtige Erasmustentoonstelling in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen te bezoeken maar ook de eerste twee delen Karel van het Reve te gaan lezen, richt zich dus op activiteiten die onderling geheel logisch samenhangen en het jaar waardig afsluiten.

*) Deze column verscheen eerder in Binnenlands Bestuur.

1 comment:

Captain USpace said...

.
A Dutchman translated this for me:

De Koran moet niet verboden worden. Mein Kampf is niet een 'heilige boek', maar het mag niet worden verboden, maar je moet kunnen bekritiseren de idioten die mee eens.

Zoals u wellicht vermoedt, Geert Wilders is GEEN racist. Hij is gewoon tegen de out-of-control immigratie en tegen immigranten die niet assimileren, en degenen die beat Gays en verkrachting niet-islamitische vrouwen niet worden afgedekt.
Hij is ook zeer sterk tegen degenen die doden van hun eigen dochters en zusters voor hun 'familie eer'.
.
hier is een absurde gedachte --
Supreme uw God weet
Christus was een pedofiel

en een verkrachten terroristische
het omzetten van slaven door het zwaard
.
Moslims zijn niet een 'ras' toch, ze zijn aanhangers van een religie / ideologie en de Sharia wet.
De meeste moslims zijn zelfs niet-Arabieren, die in de weg, is ook niet een 'Race'.

Die hun plicht is volgens de Koran, het verspreiden van de sharia-wetgeving over de hele aarde. Het kan nemen 100-200 jaar, als ze slagen.

Is dat de aard van de wereld je wilt voor je grote-Grand kinderen groot-Grand kinderen? Een Taliban Planet? Ik wed niet.
Moslims zijn de grootste slachtoffers van de islam. Wilders is niet tegen moslims, hij is tegen het islamitisch fundamentalisme.

Lees de Koran, maar wees voorzichtig, want de Koran verbiedt niet-moslims uit lezen.

Ik vraag me af waarom.

Deze is groot, dit is REAL BIG! Spread the word op de wereld iedereen! De EU Mandarijnen de lijn! Als dit gaat naar de rechter, hoe veel meer van het publiek zal zich bewust worden van deze tirannie?

Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Als er geen vrijheid van meningsuiting, dan kan er geen echte vrijheid.

De christenen en joden niet oproerbeheersing wanneer iemand maakt plezier van Christus of joden. Mensen moeten leren te beschaafd, en ter verantwoording te roepen wanneer zij niet. Moslims opgenomen.

Geert Wilders is een held verspreiding van de pijnlijke waarheid. Hij moet beschermd worden!
.
hier is een absurde gedachte --
Supreme uw God zegt
Christenen zijn een ras

liefhebbers van het joodse ras
en de vreedzame boeddhistische race

.
absurde gedachte --
God van het heelal wil
Islam voor iedereen

aan roemrijke leven
slavernij en dienstbaarheid

.
absurde gedachte --
God van het heelal zegt
outlaw Zelfverdediging

bloot gewelddadige misdrijven
wordt geacht haatdragende

.
absurde gedachte --
God van het heelal zegt
beslissen om uw ras

gewoon veranderen religies
uw godsdienst is uw ras

USpace
.
Alle echte vrijheid begint met de vrijheid van meningsuiting. Zonder vrijheid van meningsuiting kan er geen echte vrijheid.
.
Filosofie van Liberty Cartoon
.
Help Halt Terrorisme Vandaag!!!
.
:)
.